Alamat Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) di Kabupaten Lebong

 Nama MTsN  Alamat
                          
 MTsN 1 Lebong          Jl. Kampung Jawa Muara Aman - Kecamatan Lebong Utara - Kabupaten Lebong      
   
 MTsN 2 Lebong
  Desa Kota Donok - Kecamatan Lebong Selatan - Kabupaten Lebong