Alamat Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Kota Bengkulu

Nama MIN Alamat
                          
 MIN I Kota Bengkulu        Jl. Irian No. 40 - Kecamatan Sungai Serut- Kota Bengkulu
   
 MIN Pagar Dewa
  Jl. Raden Fatah - Kecamatan Selebar - Kota Bengkulu