Alamat Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Kabupaten Kepahiang

Nama MIN Alamat
                          
 MIN 01 Nanti Agung        Desa Nanti Agung Kec. Tebat Karai - Kabupaten Kepahiang
   
 MIN 02 Kepahiang
  Desa Batu Bandung Kec. Muara Kemumu - Kabupaten Kepahiang
   
 MIN 03 Kepahiang
  Jl. Raya Durian Depun No. 63 Kec. Merigi - Kabupaten Kepahiang
   
 MIN 04 Kepahiang
  Desa Daspetah Kec. Ujan Mas - Kabupaten Kepahiang